Meet the team of the department Structure and Properties of Complex Materials.

enlarge the image: Das Team der Abteilung Struktur und Eigenschaften komplexer Festkörper
Foto: Prof. Dr. Claudia S. Schnohr
Prof. Dr. Claudia Schnohr

Prof. Dr. Claudia Schnohr

Professor

Struktur und Eigenschaften komplexer Festkörper
Linnéstraße 5
04103 Leipzig

Phone: +49 341 97-32681

Default Avatar

Dr. Konrad Ritter

Research Fellow

Struktur und Eigenschaften komplexer Festkörper
Linnéstraße 5
04103 Leipzig

Phone: +49 341 97-32685

Default Avatar

M. Sc. Hans Henry Falk

Research Fellow

Struktur und Eigenschaften komplexer Festkörper
Linnéstraße 5
04103 Leipzig

Phone: +49 341 97-32694

Default Avatar

M. Sc. Franziska Zahn

Research Fellow

Struktur und Eigenschaften komplexer Festkörper
Linnéstraße 5
04103 Leipzig

Phone: +49 341 97-32580

Default Avatar

M. Sc. Sandra Montag

Research Fellow

Struktur und Eigenschaften komplexer Festkörper
Linnéstraße 5
04103 Leipzig

Phone: +49 341 97-32694

Default Avatar

M. Sc. Timo Pfeiffelmann

Technical Employee (Teaching and Research)

Struktur und Eigenschaften komplexer Festkörper
Linnéstraße 5
04103 Leipzig

Phone: +49 341 97-32580

Default Avatar

Harriet Schubert

Research Group Assistant

Struktur und Eigenschaften komplexer Festkörper
Linnéstraße 5
04103 Leipzig

Phone: +49 341 97-32680

You may also like

Research

Read more

Publications

Read more

Prof. Dr. Claudia S. Schnohr

Read more